Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą

Dokumentinė apybraiža apie Joną Žemaitį.