Apie žvejį ir jo pačią

Žvejys Hainas, nepaisant kuklaus ir skurdaus būsto, laimingai gyveno su savo žmona Ilzebil. Kartą jis išgelbėja meškere pagautos kalbančios plekšnės gyvybę. Dėkinga žuvelė pažada išpildyti jo norą. Ilzebil ragina vyrą pra&