Ego

Ego – kai kelyje tarp proto ir širdies kelią pastoja vidinis balsas. Vidinių demonų kova dėl laisvos sielos.