Emilija iš Laisvės alėjos (su garsiniu vaizdavimu)

Vaidybinis filmas. Rež. Donatas Ulvydas. Scen. aut. Jonas Banys. Vaid. Ieva Andrejevaitė, Darius Gumauskas, Tauras Čižas, Česlovas Stonys. 2017 m. N-7. (su garsiniu vaisdavimu).