Irkos tragedija

TV spektaklis pagal Šatrijos Raganos apysaką „Irkos tragedija“. Spektaklyje atkuriamas XX a. pradžios žmonių gyvenimo būdas, aplinka, apranga, parodomas nusigyvenusių ir savais keliais nuėjusių dvarininkų šeimos gyvenimas ir