Korsikos didysis kunigaikštis

Filmas rodo 800 metų vienas nuo kito nutolusius įvykius, atsitikusius Maltos saloje. 1221 metais jaunas vaikinas iš turtingos šeimos pradeda asketišką nelengvą kelią, prieš tapdamas Šventuoju Pranciškumi i&s