Marija Terezė 1/1 d.

Marija Terezė paveldėjo valstybę, kuri buvo visiškai pakrikusi: atskiras jos dalis jungė silpni federacijos ryšiai, ekonominė būklė buvo apverktina. Marija Terezė įvykdė keletą svarbių reformų, kariavo su Prūsija, atgavo Galiciją ir Bu