Penktadienis ir pabaisa

Penktadienis sutiko laiku keliaujančią pabaisą.