Sūnus palaidūnas (su garsiniu vaizdavimu)

FIlmas sukurtas pagal Raimondo Kašausko apysaką „Žaliuojančios kalvos". Filmas apie tipišką padoraus ir sąžiningo žmogaus likimą sovietmečiu. Filmo herojus Vilius – be jokios rimtesnės profesijos ar išsilavinimo,