Tuoj būsiu

Detektyvas gauna iškvietimą, kad dingo jo bendradarbis. Ar pavyks detektyvui surasti savo kolegą?