Vakarėlių liūtas

Į buitinį vakarėlį pakviestas neaiškus svečias pasirodo nesąs tuo, kuo visi šį laiko.