Veikėjas

Jaunuolių pora kelionės metu išgirsta radijo pranešimą apie paleistą zombių virusą.