Velnio plunksna

Pragare velniai turi plunksną, kuria įrašo žmonių nuodėmes į Nuodėmių knygą, o velniai eina ir traukia nusidėjėlius į pragarą. Vieną dieną velniui Bonifacui keliaujant į Žemę, siuvėjas pavagia iš jo plunksną. Velniai, grįžę į pragarą,