Pranciškus Asyžietis

Jau trečią kartą savo kūryboje garsioji italų režisierė Liliana Cavani grįžta prie Šventojo Pranciškaus Asyžiečio paveikslo. XIII amžiaus pradžios Asyžius. Jaunas, besidžiaugiantis gyvenimu vaikinas iš kilmingos šeimos, i